Πήξης

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Η Tridema Engineering είναι Ιταλός κατασκευαστής αναλυτών και αντιδραστηρίων.
Όλα τα αντιδραστήρια είναι έτοιμα προς χρήση σε υγρή μορφή και το κάθε φιαλίδιο έχει σταθερότητα 30 μέρες μετά το άνοιγμα. Τα υλικά είναι κατάλληλα για όλους τους ανοιχτούς αναλυτές ή για manual χρήση.

Διατίθενται αντιδραστήρια για την μέτρηση :

  • Χρόνου Προθρομβίνης PT
  • Χρόνου Ενεργοποιημένης Μερικής Θρομβοπλαστίνης APTT
  • Χρόνου Θρομβίνης ΤΤ
  • Ινωδογόνου Fibrinogen

tridema