Περιγραφή

60 διαφορετικά ποσοτικά χρωματογραφικά test
Αποτέλεσμα εντός 5-15 min.
Αντιδραστήρια εκτός ψυγείου με 18 μήνες διάρκεια ζωής

pdf-2VEDA LAB Easy Reader Leaflet