Κλινικής Χημείας

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Από το 2012 η Technomed είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Πολωνικού Ομίλου Cormay Diagnostics. Ο όμιλος αποτελείται από εταιρείες IVD, από την Ελβετία και την Πολωνία, που αναπτύσσουν και παράγουν υψηλής ποιότητας μηχανήματα και διαγνωστικά αντιδραστήρια. Τα αντιδραστήρια είναι όλα σε υγρή μορφή, προσφέροντας αξιόπιστα αποτελέσματα και μεγάλες ημερομηνίες λήξης. Η υψηλή ποιότητα των αντιδραστηρίων επιβεβαιώνεται καθημερινά από το παγκόσμιο δίκτυο εξαγωγών του ομίλου.
Το χαρτοφυλάκιο των αντιδραστηρίων κλινικής χημείας περιλαμβάνει περισσότερες από 60 διαφορετικές εξετάσεις με σκοπό την ακριβή διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση των ασθενών.

Cormay Diagnostics

H εταιρεία ειδικεύεται στην τοποθέτηση αντιδραστηρίων για όλους τους ανοιχτούς βιοχημικούς αναλυτές όπως Mindray Hitachi DiruiThermo Fisher Tokyo BoekiVital Olympus Biotecnica TargaGenrui. Επίσης διατίθεται πλήρη γκάμα Dedicate συσκευασιών με barcode για απευθείας τοποθέτηση σε Accent MC240MC320Mindray 240proBS200.

PHOSPHORUS
MAGNESIUM
CALCIUM
FERRUM
IBC
UIBC
ALANINE AMINOTRANSFERASE (GPT)
ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (GOT)
AMYLASE
LACTATE DEHYDROGENASE (LDH)
ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)
γ-GLUTAMYLOTRANSFERASE (GGT)
CREATINE KINASE (CPK)
CREATINE KINASE-MB IZOENZYME (CK-MB)
LIPASE
CHOLINESTERASE
CRP ULTRA
MYOGLOBIN
LIPOPROTEIN (a)
FERRITIN
TOTAL IgE
RF
ASO
ALPHA 1-ANTITRYPSIN
ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID
CERULOPLASMIN
COMPLEMENT C3
COMPLEMENT C4
HAPTOGLOBIN
IgA
IgG
IgM
APOLIPOPROTEIN B
TRANSFERRIN
HbA1c DIRECT
CYSTATIN C
MICROALBUMIN
PROCALCITONIN
ALBUMIN
TOTAL PROTEIN
BILIRUBIN (TOTAL)
BILIRUBIN (DIRECT)
CHOLESTEROL
CHOLESTEROL HDL
CHOLESTEROL LDL
GLUCOSE
CREATININE JAFFE
CREATININE ENZYMATIC
URIC ACID
UREA
TRIGLYCERIDES
ETHANOL
BILE ACIDS
LACTATE
URINE PROTEINS
MULTICALIBRATOR LEVEL 2
HDL/LDL CALIBRATOR
IMMUNO-MULTICAL
APOLIPOPROTEIN CALIBRATORS
CRP ULTRA CALIBRATORS
MYOGLOBIN CALIBRATORS
Lp(a) CALIBRATORS
FERRITIN CALIBRATORS
IgE CALIBRATORS
RF CALIBRATORS
ASO CALIBRATOR
HbA1c DIRECT CALIBRATORS
CK-MB CALIBRATOR
URINE PROTEINS CALIBRATORS
CYSTATIN C CALIBRATORS
ETHANOL CALIBRATORS
MICROALBUMIN CALIBRATOR II GEN
BILE ACIDS CALIBRATOR
PROCALCITONIN CALIBRATORS
SERUM HN MULTICONTROL NORMAL
SERUM HP MULTICONTROL PATH
BILE ACIDS CONTROLS
URINE CONTROL LEVEL 1 – 2
AMMONIA/ETHANOL CONTROLS
PROCALCITONIN CONTROLS
CK-MB CONTROL N – P
IMMUNO-CONTROL I – II – III
APOLIPOPROTEIN CONTROL
HBA1C DIRECT CONTROLS
CYSTATIN C CONTROLS
MICROALBUMIN CONTROL
LP (A) CONTROL N – P

Όλα τα εσώκλειστα με τα target values των Calibrators – Controls είναι διαθέσιμα επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο :
https://cormaydiagnostics.com/customer-support/documents
Στη συνέχεια επιλέγετε Assay sheets -> Clinical Chemistry -> Calibrator ή Control Materials και διαλέγετε υλικό και LOT number από τα διαθέσιμα στη λίστα.