Αιματολογικών Αναλυτών

Περιγραφή

H Technomed αντιπροσωπεύει την Urit Medical από το 2018 εισάγοντας και υποστηρίζοντας όλα τα διαθέσιμα μοντέλα αιματολογικών αναλυτών. Έχοντας ως προτεραιότητα την διασφάλιση των πελατών μας αλλά και τα υψηλά αναλυτικά κριτήρια επιλέγουμε την εισαγωγή των αυθεντικών αντιδραστηρίων από τον κατασκευαστή.

Τα αντιδραστήρια για τους αναλυτές 5 παραμέτρων (5 diff) είναι κοινά για όλα τα
μοντέλα Human – Vet και αποτελούνται από τα DILUENTSHEATH LYSE DETERGENT.
Για τους αναλυτές 3 παραμέτρων (3 diff) αντίστοιχα, τα DILUENT LYSE DETERGENT.

urit